Gerrit Dijkstra en Frits van der Meer in De Hofvijver over spanning bij de organisatorische borging van toezicht

Informatiseringprojecten binnen de publieke sector verlopen niet altijd even goed, om maar eens een understatement te gebruiken. Voorbeelden zijn veel, van de informatisering bij studiefinanciering in de jaren ’80 tot problemen met informatisering bij de belastingdienst, de rechterlijke macht en de politie in een wat meer recent verleden.

Bron: Leiden Universiteit