Nieuwe beleidsregels stikstof: Vergunningverlening komt weer op gang

De 12 provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen verleend worden.

Bron: Provincie Zuid-Holland