Marcel Cobussen over geluidshinder en een ‘geluidsschap’

Ook plattelandsbewoners zijn niet gevrijwaard van geluidshinder. Hoogleraar Marcel Cobussen spreekt liever niet van hinder en is geen voorstander van dB-metingen en normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Op de website Stadszaken legt hij uit waarom.

Bron: Leiden Universiteit