De kloof tussen databases en data science overbruggen

Relationele databases worden gebruikt om informatie en data op te slaan zonder dat de relaties tussen de data verloren gaat. Deze eigenschap maakt het een nuttig instrument voor informatici. Er is echter een kloof tussen de relationele database wetenschappers en de informatici. Dit leidt tot inefficiënt gebruik van databases in

Bron: Leiden Universiteit