De zwerftocht van het micro-scharnier

Brownse beweging is het voortdurend bewegen van microscopisch kleine objecten door een bombardement van de omringende deeltjes. Maar hoe verandert deze beweging als het object flexibel is in plaats van rigide? Ruben Verweij, Pepijn Moerman en collega’s publiceren nu de eerste metingen.

Bron: Leiden Universiteit