Van Vollenhoven Instituut rondt NWO-onderzoek naar ‘police vetting’ in Kenia af

Na periodes van onderdrukking en grootschalige mensenrechtenschendingen ontstaat vaak een behoefte aan transitional vetting – een vorm van zuivering van het ambtenarenapparaat. Vanwaar die behoefte? Het antwoord op die vraag is divers. Maar vetting kan onder meer bijdragen aan het herstel van de legitimiteit van de bureaucratie. Vetting heeft daarmee

Bron: Leiden Universiteit