Financiële situatie Zuid-Hollandse gemeenten steeds zorgelijker

De financiële positie van gemeenten in Zuid-Holland gaat achteruit. Vooral de oplopende kosten voor de jeugdzorg en de huishoudelijke hulp (Wmo) zijn daarvan de oorzaak. Dat blijkt uit voorlopige conclusies van bureau Berenschot dat in opdracht van de provincie onderzoek doet.

Bron: Provincie Zuid-Holland