Zuid-Holland hernieuwt samenwerking met Chinese zusterprovincie Hebei

De provincie Zuid-Holland en de Chinese zusterprovincie Hebei verlengen hun langjarige samenwerking. Dat is vastgelegd in een overeenkomst, die loopt van 2021 tot 2025.

Bron: Provincie Zuid-Holland