Leiden Leadership Lunch: Johan Christensen over de Competenties van Topambtenaren

Welke competenties hebben topambtenaren nodig? Gaat de nadruk op bestuurlijke vaardigheden en het vermogen om netwerken op te bouwen tussen overheidsorganisaties en met de maatschappij ten koste van de vakinhoudelijke kennis van ambtelijke leiders en hun vermogen om politici tegenspraak te bieden? Wat kan Nederland van andere landen leren –

Bron: Leiden Universiteit